Kamera samochodowa-MiVue 786 wifi

Czy używanie kamer samochodowych jest zgodne z RODO?

Często pojawiają się pytania o to, czy używanie kamer samochodowych jest zgodne z nowym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych. Czy możemy używać wideorejestratora? Czy możemy publikować takie nagrania w sieci?

Zapis z kamery to dane osobowe?

Kamery samochodowe rejestrują obraz, na którym utrwalane są inne pojazdy, ich numery rejestracyjne, jak również osoby je prowadzący czy też będące pasażerami tych pojazdów. Wszystko to sprawia, że utrwalony obraz pozwala bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować określone osoby fizyczne.

Zapisy RODO poruszają głównie tematy związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. Dane osobowe, to wszelkie informacje, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę. W przypadku samochodu, danymi osobowymi może być nie tylko rejestracja samochodowa, lecz także model, marka, kolor samochodu czy np wyjątkowe oklejenie.

Jeden z zapisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych mówi: informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Zatem w przypadku rejestracji samochodowej, bez pomocy konkretnych instytucji np Policji, nie jesteśmy w stanie sami ustalić tożsamości właściciela owych numerów rejestracyjnych.

Czy używanie kamer samochodowych jest zgodne z RODO?

Według RODO, działania polegające na gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych przez osobę fizyczną w charakterze czysto osobistym są wyłączone spod regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Same kamery jako akcesoria mogą być stosowane w samochodzie. Osobną kwestią pozostaje, co zrobimy z zarejestrowanymi nagraniami. Istotny jest cel dokumentowania. Jeśli nasze nagrania nie mają związku z działalnością zawodową i nie udostępnimy ich innym osobom, to nie grożą nam żadne konsekwencje.

Czy w takiej sytuacji umieszczenie w sieci nagrania z naszej kamery samochodowej, na której widać rejestrację samochodową innego auta, wiąże się z łamaniem prawa?

Umieszczenie w internecie nagrania pochodzącego z naszej kamerki samochodowej według zapisów RODO może być uznane za nielegalne.

Dodatkowo możemy odpowiadać za naruszenie dóbr osobistych. Z żądaniem wypłaty zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych może zwrócić się do nas osoba, której samochód znalazł się na nagraniu umieszczonym przez nas w sieci. Dlatego najlepiej nie publikować nagrań w internecie.