Taryfikator mandatów 2021. Mandat karny.

Taryfikator mandatów 2021

Taryfikator mandatów na rok 2021

Mandat w wysokości 100 zł możemy otrzymać za pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym. Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej grozi grzywną od 50 do 200 zł. Za naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi czeka nas kara w wysokości  300 zł. Za co jeszcze można zostać ukaranym? Jakie grzywny grożą za poszczególne wykroczenia? Sprawdź taryfikator mandatów na rok 2021.

Taryfikator mandatów 2021 – przepisy dotyczące ruchu pojazdów 

 • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu – 150 zł
 • Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem – 100 zł
 • Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem – 250 zł
 • Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy – 100 zł
 • Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane – 150 zł
 • Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci, w sytuacji gdy prawo tego wymaga – 150 zł
 • Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu bez dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera – 150 zł
 • Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem – 100 zł
 • Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym – 100 zł
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem – 150 zł
 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 200 zł
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami – 100 zł
 • Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku,
  w którym nie było zabitego lub rannego – 150 zł
 • Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze – 150 zł

Taryfikator mandatów 2021 – włączanie się do ruchu

 • Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu – 300 zł
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru – 200 zł
 • Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem – 150 zł

Taryfikator mandatów 2021 – przewóz osób

 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu – 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, ale nie więcej niż 500 zł
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji – 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach – 100 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy – 100 zł
 • Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy przez taksówkarzy przewożących pasażerów – 50 zł

Taryfikator mandatów 2021 – hamowanie i przekroczenie prędkości

 • Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie – od 100 do 300 zł
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym – od 50 do 200 zł
 • Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi – 200 zł

Przekroczenie prędkości:

 • do 10 km/h do 50 zł
 • 11 – 20 km/h od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
 • 21 – 30 km/h od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
 • 31 – 40 km/h od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
 • 41 – 50 km/h od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
 • 51 km/h od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych

Taryfikator mandatów 2021 – wyprzedzanie

 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu – 250 zł
 • Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania – 250 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 300 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi – 300 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach – 300 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi – 300 zł
 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu – 300 zł
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony – 200 zł
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 zł
 • Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia – 100 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 300 zł

Taryfikator mandatów 2021 – wymijanie, omijanie, cofanie

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 500 zł
 • Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu – 250 zł
 • Utrudnianie ruchu podczas cofania – od 50 do 200 zł
 • Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach – 200 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2021 – przecinanie się kierunków ruchu

 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu – 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną – 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni – 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów – 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić – 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią – 350 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – 350 zł
 • Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe – 300 zł
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 100 zł
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 300 zł
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym – 250 zł
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy – 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł

Taryfikator mandatów 2021 – ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

 • Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni – 100 zł
 • Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych – 100 zł
 • Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym – 100 zł
 • Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza – 100 zł

Taryfikator mandatów 2021 – używanie świateł zewnętrznych

 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu – 200 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu – 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej – 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby – 200 zł
 • Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności od 150 do 300 zł
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – 200 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych – 100 zł
 • Używanie „szperacza” podczas jazdy – 100 zł

Taryfikator mandatów 2021 – holowanie

 • Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem – 250 zł
 • Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe – 250 zł
 • Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach – 250 zł
 • Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony – 250 zł
 • Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego – 250 zł
 • Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) – 250 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania – 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym – 150 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego – 150 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym – 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania – 100 zł

Awaria samochodu? Potrzebujesz pomocy? 
Zadzwoń do SICK CARS SZCZECIN!  +48 505 203 441

AUTOHOLOWANIE

Usługi autoholowania świadczymy w Szczecinie, na terenie województwa zachodniopomorskiego. Mamy możliwość autoholowania samochodu osobowego oraz dwóch pasażerów. Jesteśmy dostępni dla Państwa 24h/7.

POMOC DROGOWA

Drobne naprawy wykonujemy już na miejscu awarii. Oferujemy między innymi: odpalanie samochodów, wymianę kół, dowóz paliwa, spuszczanie źle zatankowanego paliwa, wyciąganie samochodów z rowów, zasp.

WARSZTAT SAMOCHODOWY

Oferujemy naprawy mechaniczne oraz naprawy blacharsko-lakiernicze samochodów osobowych różnych marek. Zapewniamy bezpłatne holowanie samochodu po kolizji lub wypadku do naszego warsztatu. Umożliwiamy wykonanie naprawy bezgotówkowej, sfinansowanej z OC sprawcy. Zapewniamy auto zastępcze.